medrek.se

Nyheter

Stora skillnader i väntetid på akuten

Väntetiderna på landets akutmottagningar skiljer sig markant åt, enligt Socialstyrelsens första nationella jämförelse.

I samband med att frågan om väntetider på akuten lyftes i fjolårets valrörelse fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över läget på Sveriges 74 akutmottagningar.

Nu presenterar myndigheten sina resultat i form av en rapport, se länk, och de kan sammanfattas som följer:

Ett genomsnittligt besök på akuten i Sverige tar två timmar och 53 minuter, dörr till dörr.

Den genomsnittliga väntetiden till en första läkarbedömning är en timme och 17 minuter, men skiljer sig markant mellan olika akutmottagningar där den kortaste genomsnittliga tiden var 29 minuter och den längsta 2 timmar och 17 minuter.

– Vissa mäter från att patient anmäler sig i receptionen, andra när de tar en nummerlapp eller från det att de triageras. Det finns även skillnader i när en patient anses ha lämnat akutmottagningen, vissa använder sig av den tid när de fysiskt lämnar akuten, andra när de börjar vänta på en transport. Sammantaget ger det här olika förutsättningar för en jämförelse, säger Marianne Hanning, projektledare på Socialstyrelsen till Dagens Sjuksköterska.

Att Socialstyrelsen också valde att fråga efter väntetid till en första läkarbedömning förklarar hon med att myndigheten anser att det är en viktig parameter både vad det gällde patientsäkerhet och fortsatt handläggning på akuten.

Det var långt ifrån alla av landets akutmottagningar som deltog i kartläggningen, av olika skäl.

– Alla landsting mäter väntetiden, men sex stycken har svarat att inte samtliga deras sjukhus mäter tiderna på akuten. 49 mottagningar har kunnat lämna uppgift om den totala vistelsetiden och 42 har lämnat uppgift om tid till läkare. Skälen till att man inte har lämnat uppgifter är främst att det var en väldigt kort svarstid på vår enkät och för en del mottagningar är it-systemet sådant att det krävs särskilda manuella kontroller för att validera de uppgifter vi efterfrågat, säger Marianne Hanning.

Hon förklarar att Socialstyrelsen inte närmare har studerat skillnaderna mellan de olika akutmottagningarna och därför inte kan uttala sig om vilken typ av sjukhus som har kortast väntetider men säger spontant att myndigheten inte sett någon trend som särskiljer exempelvis stora och små sjukhus.

Nu föreslår Socialstyrelsen att kartläggningen ska följas upp och att det då även ska läggas till ett antal olika kvalitetsvariabler, vilka är inte bestämda ännu.

Källa: Dagens Medecin