Äldre råkar ofta ut för fallskador och undernäring, även på äldreboenden. Varje år dör minst 1 400 personer i Sverige efter fallolyckor, enligt Socialstyrelsen.

Idén med kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret är att samla all information om de äldres olyckor för att för första gången kunna göra en nationell analys.

223 av 290 kommuner anslöt sig 
När 2010 nu utvärderas visar det sig att spridningen gått över förväntan. Av landets 290 kommuner anslöt sig 223 till antingen det ena eller båda registren. Initiativtagarna är nöjda med den siffran. Ändå finns det en tydlig tendens – storstadsregionerna ansluter sig inte.