medrek.se

Nyheter

Stafettläkare - inget problem.

Vad är stafettläkare? Var kommer de ifrån? Varför tycker landstingen illa om stafettläkare när de själva är en stor del av uppkomsten till dem...

Stafettläkare är en vanlig benämning på läkare som jobbar som uthyrda från ett företag. Antingen har stafettläkaren ett eget företag alternativt jobbar han eller hon via ett bemanningsföretag.

Stafettläkare kallas en läkare som jobbar tillfälligt på en vårdarbetsplats för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal. Stafettläkare förekommer i hela Sverige men i större utsträckning inom de landsting som inte jobbar effektivt med att Attrahera rätt medarbetare till fasta tjänster. 

Själva beteckningen stafettläkare syftar sannolikt på att dessa läkare inte arbetar så länge att de skapar någon relation till patienter och kollegor innan de drar vidare till nästa arbetsplats. De är stafettläkare helt enkelt.

Varför stafettläkare?
Distriktsläkarföreningen utförde 2003 en enkät bland sina medlemmar. Undersökningen kom fram till att de flesta som valt att arbeta som stafettläkare hade gjort detta på grund av arbetsmiljön på den tjänst de lämnade. Ett stort antal läkare hade sagt upp sig från en fast tjänst på en mottagning och valt att bli stafettläkare. Det största motivet var alltså inte att tjäna mer pengar. Återigen. Landstingen misslyckas med att attrahera Och behålla många duktiga läkare. Och skapar därmed delvis själva behovet av Stafettläkare

Kritik mot stafettläkare
Användningen av stafettläkare har under Lång tid kritiserats utifrån att det innebär en bristande vårdkontinuitet och därmed en försämrad patientsäkerhet. En utbredd användning av stafettläkare kan även innebära ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen där rätten till en fast läkarkontakt finns lagstadgad.

På grund av svårigheten att rekrytera fasta läkare erbjuds stafettläkaren ofta väsentligt högre ersättning vilket kan orsaka högre kostnader för landstingen än fast bemanning. Samtidigt slipper landstingen att betala ersättning för tjänstepension, försäkringar, semesterlön och semesterersättning. Fortbildning som är ett måste för varje praktiserande läkare, slipper man också att bekosta.

Bara Primärvården Dalarna hyrde in läkare till sina vårdcentraler för 160 000 000 SEK för några år sedan, berättade dåvarande Primärvårdsdirektören för mig. Hur mycket pengar lade de på att marknadsföra sitt län och de Möjligheter som finns för en läkare med eller utan familj om han eller hon skulle söka jobb där tro...? Ingenting. Vanlig platsannonsering räknas inte. Men det lade man i alla fall litet pengar på. För litet.

I Sundsvall riktades intern kritik från läkare till den person/personer som köpt helsides tidningsannonsering häromveckan i Läkartdiningen och Dagens Medicin i ett halvår för 900 000 SEK och lyckats rekrytera en (1) ST-läkare på det. Undrar hur många miljoner man lade på att hyra in personal under det halvåret...?

Landstingen och dess medarbetare har i minst 10 års tid varit uttalat negativa till bemanningsföretag och stafettläkare. Jag undrar när man skall ändra sitt beteende och börja marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare istället för att gnälla och lyfta luren och ringa och hyra in folk.

Rekrytera istället
Att attrahera Rätt medarbetare handlar om så mycket mer än att ringa ett bemanningsföretag och få in en stafettläkare på en vecka eller två stafettläkare på 3 veckor.... eller att sätta ut En helsidesannons och berätta om ALLA sina lediga läkartjänster (vilket den klarsynte läkaren i Västernorrland tyckte signalerade desperation och inget annat...). Det handlar om att jobba rätt och jobba långsiktigt....och om att synas på rätt sätt med rätt budskap där målgruppen finns.

Det är inte stafettläkarna det är fel på. Stafettläkare skulle inte finnas om Landstingen gjorde sitt jobb och var attraktiva. OM man insåg att rekrytering av Rätt medarbetare är inget man gör på en kafferast. Man ser till att Marknadsföra sig som arbetsgivare, i rätt media och kontinuerligt, man lär sig hantera ansökningar bättre (alt mycket bättre), man tar hand om befintlig personal så att de inte slutar och sprider dåligt rykte. Man entledigar personer som förstör stämningen på en arbetsplats oavsett hur bra kompetens de har.

Landstingen saknar oftast denna kompetens. Det är sanningen. Inte hela sanningen men en stor del av den. Stafettläkare är inte problemet. De är en följd av ett problem. Orsak och verkan. Detta med orsak och verkan kan vara svårt att se över huvud taget om man exempelvis är för stressad. För vården i Sverige vore det bra om man såg till att stressa ned och inse att det Går att jobba annorlunda. Man behöver inte göra som man gjort i alla år. Man Kan rekrytera medarbetare om man gör allting rätt.