medrek.se

Nyheter

Överläkare säger upp sig på Akademiska

Mycket kritik av olika slag.Efter 35 år på Akademiska sjukhuset säger nu överläkaren Erik Edgren upp sig. Brister i kontakten medarbetare - ledning är orsaken, säger han.

De senaste veckorna har medierna rapporterat om ekonomisk kris på Akademiska sjukhuset och att flera chefer beslutat sig för att lämna sjukhuset.

Nu berättar överläkaren Erik Edgren för Sveriges Radios Upplandsnytt att han sagt upp sig och ska börja arbeta i Stockholm i stället. Han kritiserar sjukhuset för att ha en hierarkisk organisation som inte är forskningsanpassad.

– Jag har arbetat i 35 år på Akademiska sjukhuset och är väldigt förtjust i det och vill gärna att det ska fungera bra. Men jag tycker att det brister i kontakten mellan oss i verksamheten och dem som styr i toppen, och därför känner jag att jag inte kan fortsätta jobba, säger han till Upplandsnytt.

Han tycker också att det krävs satsningar på sjukhuset för att det ska överleva som universitetssjukhus.
Framför allt tycker han att det behövs satsningar på lokalerna för att skapa attraktiva forskningsmiljöer.

– Det är i 20 år nu som man avstått från att göra större investeringar i infrastrukturen, en del av våra lokaler dömdes ut redan då, för 20 år sedan, säger han till Upplandsnytt.

Medrek har sökt sjukhusledningen för en kommentar, än så länge utan framgång. Vi kommer jobba på att få en kommentar så att båda sidor får komma till tals.