medrek.se

Nyheter

Oberoende apoteksägare agerar ihop

Apoteksägare går ihop för att samarbeta i olika frågor

SOAF (Sveriges oberoende apoteksaktörers förening ) är namnet på den nybildade förening som inkluderar ett 20 tal enskilda entreprenörer som öppnat ett apotek utan att tillhöra någon kedja. 

Föreningen har skapats för att ta tillvara på den enskilda apoteksaktörens intresse säger Fredrik Skepp som är föreningen ordförande. De medlemmarna som ingår i föreningen idag är små apoteksägare men för att vara med handlar det inte om hur stor man är utan om oberoendet. Kriterierna för att alltså vara med, är att inte vara associerad till en kedja som exempelvis Apoteksgruppen. 

SOAF är inte en ny branschorganisation, utan organiserar sig under Sveriges Apoteksförenings paraply. Föreningen har inga planer på att bygga upp och bemanna ett eget kansli. Det handlar till exempel om att samordna inköpen av läkemedel för att få större rabatter, så kallade Buyer Groups. Går man samman får man helt enkelt bättre priser. Även för att lättare kunna driva frågor mot olika myndigheter.