medrek.se

Nyheter

Mässling sprider sig i landet!

Det har konstaterats ett fall av mässling på barnmedicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Det har konstaterats ett fall av mässling på barnmedicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde.

– Vi ser mycket allvarligt på utbrott av mässling. Nu arbetar vi med att hitta källan och orsaken till utbrottet, framförallt arbetar vi med att förhindra att smittan sprids, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Barnvaccinationsprogrammet infördes 1982 och mässlingen har varit väldigt sällsynt efter det. Flera fall har konstaterats i Finland och Danmark.

– I stort sett alla som saknar immunförsvar mot mässlingen kan smittas och bli sjuka. Det är därför mycket viktigt att vi får kontakt med eventuellt ytterligare personer som smittats, säger Peter Nolskog.

Mässlingviruset är luftburet och inkubationstiden varierar från en till tre veckor.

Symptomen vid insjuknandet yttrar sig bland annat som hög feber, hosta, snuva, ögonirritation och ökad ljuskänslighet. Efter ytterligare ett par dagar brukar den smittade utveckla röda utslag, oftast först i ansiktet, för att senare sprida sig till resten av kroppen.