medrek.se

Nyheter

Landstinget i Sthlm sparar el

En timme sparar el motsvarande 7 års hushållsel i en normalstor villa.


Stockholms läns landsting deltar i Earth Hour 2011, meddelar man på sin hemsida. Den 26 mars är det dags för Earth Hour – världens största klimatmanifestation. Under en timme släcker människor världen över ljuset och visar sitt stöd för klimatet.Stockholms läns landsting deltar där det är möjligt utan att påverka verksamheten.

Inom Stockholm läns landsting finns ett antal verksamheter, till exempel inom vården och kollektivtrafiken, där det givetvis inte går att släcka ner belysningen ens under den timme som Earth Hour pågår. Landstingsstyrelsen har därför beslutat att landstingets verksamheter deltar i de fall där respektive verksamhet bedömer det som rimligt, bland annat med hänsyn till säkerhet och inte innebär någon merkostnad eller negativ klimatpåverkan.

– Vi uppmanar de verksamheter som har möjlighet att delta att göra det – genom att släcka helt eller bara på vissa ställen. Stockholms läns landsting har ett tufft miljöprogram, där klimatfrågan är en viktig del. Genom att delta i Earth Hour visar vi tydligt att arbetet med att minska klimatpåverkan är viktigt, säger Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting.

Markant sänkning 2010
2010 deltog Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Rosenlunds sjukhus, Landstingshuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus, S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Enligt Locums beräkningar var elanvändningen i tio av deras fastigheter totalt 1400 kWh lägre denna timme jämfört med lördagarna innan.

Och sett över hela helgen var elanvändningen 38,5 MWh lägre än helgerna innan, vilket motsvarar över sju års användning av hushållsel i en normalstor villa. Om man släckte och stängde av utrustning i samma utsträckning alla helger skulle landstinget spara 1,9 miljoner kronor per