medrek.se

Nyheter

Landstinget Dalarna back med nästan en miljard

En del för att sänka kostnaderna torde vara att Öka investeringar i employer branding och rekryteringsarbete.

Landstinget Dalarna är sämst i Sverige av de 21 landstingen avseende att sköta sin ekonomi.

Sämst resultat och ekonomisk ställning av alla landsting. Så lyder de fristående revisorernas utlåtande om Landstinget Dalarna.
""Landstinget Dalarna har framgångsrikt försvarat sin position som en av de svagaste ekonomierna i landstingsvärlden och är nu sämst av alla landsting både vad gäller resultat och ekonomisk ställning"". Så skriver de fristående konsulter som på uppdrag av landstingets egna revisorer granskat Landstinget Dalarna.

Granskningen har lett till stark kritik, framför allt av bristerna i ekonomisk uppföljning och styrning, vilket enligt konsulterna visar sig i upprepade stora avvikelser från budget och prognoser. De tycker att budgeteringen i flera fall, bland annat för den högspecialiserade vården, varit orealistisk. Revisorerna ifrågasätter även rimligheten i budgeten för 2011.

Efter 2010 års budgetunderskott är landstingets ackumulerade underskott
898 miljoner kronor. Konsulterna påpekar att landstingets plan för att återställa underskottet under perioden 2011–2014 strider mot kommunallagens tidskrav på tre år, skriver Dalarnas Tidningar.