medrek.se

Nyheter

Landsting, historik och nutid.

Landstingens historia och en tanke om hur de blir mer framgångsrika rent ekonomiskt. De glömmer en sak i sin spariver.

Vårdsektorn i Sverige består av 21 landsting, där 18 landsting har ordet landsting i namnet plus region Skåne och Västra Götalandsregionen samt Gotlands Kommun som är den enda kommun i landet som sköter landstingens uppgifter.

Den landstingsdrivna vården är en mycket stor arbetsgivare i alla län. I Stockholm och Västra Götalands Län jobbar exempelvis drygt 45 000 personer inom respektive landsting.

Varje landsting ansvarar för driften av akutsjukhus, närsjukhus, vårdcentraler, psykiatri, habilitering och hjälpmedel och tandvård i form av folktandvården.

Äldrevård och socialtjänst ansvarar kommunerna för.

Ordet landsting härstammar från tiden då varje landskap i Sverige var mer eller mindre självbestämmande. På 1400-talet tappade de sin självständighet i och med kung Kristoffers landslag. De nya landstingen infördes 1862.

De senaste 7 åren har Sveriges landsting haft stora sparbeting på sig och en stor mängd sjukhus har lagts ner eller slagits samman för att minska kostnader för primärt administrativ personal.

Frågan är hur mycket alla dessa omorganiseringar kostat bara...? 

Samtidigt har Sverige fler läkare nu än någonsin och många landsting har fortfarande svårt med ekonomin. Jag tror att det beror delvis på att man inte alls fokuserar på intäktssidan utan bara tittar på vad landstinget ifråga kan spara. Landstingen och dess ledning borde tänka efter och titta på exempelvis Finland. Och utnyttja landstingets alla resurser för att producera mer vård och tjäna mer pengar. Bli mer professionella helt enkelt.