medrek.se

Nyheter

Läkarrekrytering utomlands får kritik

Läkarrekrytering utomlands. Politiker ifrågasätter med all rätt rekryteringsarbetet i Gävleborg. Dags att börja jobba professionellt med Employer Branding och annonsera där målgruppen finns snart kanske?

Landstingspolitikern Margareta Sidenvall (KD) vill att man i första hand ska bli bättre på att ta tillvara de personer som redan finns här och som har medicinsk utbildning från sina hemländer.

Bristen på läkare i Gävleborg har gjort att landstinget flera gånger åkt till bland annat Tyskland, Polen och Ungern för att locka hit läkare.

Rekryteringskampanjer som nu ifrågasätts av Margareta Sidenvall. Hon är tveksam till att landstinget lockar hit välutbildade människor från länder som själva har behov av personal och undrar också om det är så lönsamt att lägga ned jättemycket pengar på att locka hit läkare som i många fall återvänder hem efter några år.

I stället tycker hon att mer borde göras för att hjälpa de personer som redan finns här – som flytt till Sverige från länder utanför EU och som redan har medicinsk utbildning. Personer som i dag ofta har svårt att få jobb inom svensk sjukvård.

Hon efterlyser tidiga insatser i samband med svenskundervisningen på SFI och praktikplatser som kan ge en fot in i sjukvårdssystemet. Hon vill också veta hur många av de läkare som rekryterats hit från andra länder stannat kvar efter att deras treårskontrakt löpt ut.

Margareta är onekligen på rätt spår. På medrek.se finns det tusentals läkare som Landstinget Gävleborg skulle kunna profilera sig mot och rekrytera. Till  en vansinnigt låg kostnad jämfört med att resa utomlands och ragga läkare. Medrek.se kan ju sätta arbetsgivare i kontakt med Rätt personal i Sverige och ytterligare fem länder.

Källa: Arbetarbladet