medrek.se

Nyheter

Läkarintyg håller sällan måttet

En ny granskning visar att endast en tiondel av läkarnas intyg duger som underlag åt Försäkringskassan.

En ny granskning visar att endast en tiondel av läkarnas intyg duger som underlag åt Försäkringskassan.

På uppdrag av regeringen har Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) granskat Försäkringskassans hantering av underlagen för beslut om sjukpenning. 

Vid tidigare tillfällen har det rapporterats att ungefär vart fjärde läkarintyg håller måttet, men enligt IFS:s rapport är andelen ännu lägre. Endast 13 procent uppfyller de kvalitetskrav som ställs på läkarintyg i Försäkringskassans egen vägledning.
/Dagens Medicin