medrek.se

Nyheter

Låg status i skolan leder till ohälsa

Elever med få vänner och låg status i klassen har större risk för att bli sjuka som vuxna, visar en avhandling från Stockholms universitet.

Elever med låg status i klassen och få vänner har större risk för att bli sjuka som vuxna, visar en avhandling från Stockholms universitet.
Anhandlingen visar även att om det är ojämlik statusfördelning i klassen påverkas dessutom hälsan negativt i vuxenlivet, även för elever med hög status.

Elever som har låg status bland sina klasskamrater har högre risk att bli inlagda på sjukhus för till exempel diabetes, alkohol- och drogmissbruk, psykiska problem och hjärtsjukdomar. /TT