medrek.se

Nyheter

Hjärtinfarktpatienter lever längre - Ny studie

Svenska hjärtinfarktspatienter lever nästan tre år längre än för 15 år sedan. Nya framsteg i forskningen har gjorts och vården har blivit bättre på att följa nya riktlinjer för behandling.

Svenska hjärtinfarktspatienter lever nästan tre år längre än för 15 år sedan. Nya framsteg i forskningen har gjorts och vården har blivit bättre på att följa nya riktlinjer för behandling.

Forskare från Karolinska institutet har i en ny svensk studie fått fram den slutsatsen. De använde sig av data ur det svenska hjärtinfarktregistret RIKS-HIA för 61 237 patienter som fått sin första hjärtinfarkt mellan 1996 och 2007.

De patienter som dog inom 30 dagar minskade från 14,2 till 6,3 procent, medan dödligheten inom ett år minskade från 20,4 till 11,2 procent. Studiens resultat innebär att livslängden ökat med i genomsnitt 2,7 år.

De skriver att den förbättrade överlevnaden beror på en ökad tillämpning av nya riktlinjer för behandling. 

Under studiens gång ökade användningen av ingrepp där kärlen öppnas med till exempel ballongvidgning eller bypass-kirurgi, inom 14 dagar efter en infarkt, från 10 till 84 procent. 

En av forskarna var Tomas Jernberg, docent och chef för en av hjärtintensivavdelningarna vid Karolinska sjukhuset.

– Nu är det inte lika stora skillnader längre, men vi måste hitta sätt för att kunna ha alla sjukhus på banan när det kommer nya behandlingar, säger han, i en kommentar till studien i Dagens Nyheter.