medrek.se

Nyheter

Donera organ från avlidna för pengar

Finansiera din egna begravning.

Forskare vid Linköpings Universitet föreslår att man ska kunna ge anhöriga mellan 30- 40 000 kronor för att donera organ från avlidna. Pengar som skulle kunna gå till den avlidnes begravning. 

Anledningen till varför forskare föreslår denna åtgärd är för att antalet donationer ska kunna öka. Pengarna som man skulle få för donationerna skulle enbart få användas till begravningskostnader eller till välgörande ändamål. Man menar också att summan är så lagom att det inte är sannolikt att den skulle skapa girighet. 

En högre summa skulle också kunna sätta press på den sjuka, enligt studien.
Den svenska sjukvårdens hållning har varit att donationer inte ska ersättas ekonomiskt. Men att levande donatorer också kommer att vilja ha betalt tror inte forskarna. Genom detta förslag menar man också att man skulle kunna få bukt på den svarta organhandel som blivit allt mer känd. 

– Jag vill inte heller ha ett samhälle där man kompenserar hej vilt för kroppsdelar för att få det. Och det finns säkert betydligt bättre sätt att få fram organ till operationer än att kompensera, men det som är intressant här är att det blir en svart marknad på organ vare sig vi vill eller inte, säger Gustav Tinghög, forskare Linköpings universitet till Vetenskapsradion.