medrek.se

Nyheter

Brist på tandläkare inom Folktandvården

Förändringar måste ske hos Folktandvården om de ska stå sig i konkurrensen.

Antalet läkare i Sverige minskar och parallellt med det är det många nyutexaminerade som söker sig till den privata vården. Enligt den undersökning som Malmö Högskola har gjort, måste folktandvården göra vissa förändringar i sin organisation för att kunna stå emot konkurrensen. 

Eftersom att antalet privata aktörer ökar på marknaden så får Folktandvården en allt tuffare konkurrens. Sven Ordell, övertandläkare vid samhällsodontologin  vid Landstinget Östergötland menar att en förändring inom Folktandvården är nödvändig. Ordell menar att medarbetarna måste få ett större inflytande i sitt arbete.

Då antalet tandläkare idag är för knappt för att täcka behovet, och att det inte ser ljusare ut inom ett par år, föreslår Sven Ordell  bland annat att arbetsuppgifter inom Folktandvården ska definieras på ett tydligare sätt 

– Vad ska skötas av en tandläkare och vad ska skötas av en tandhygienist och vem ska få specialistvård? Dessa roller måste definieras på ett bättre sätt, säger Sven Ordell i ett pressmeddelande. 

Som det ser ut i dagsläget med att klinikerna blir allt större i städerna löper de mindre klinikerna på glesbygden för större risk att få en försämrad tandvård. Något som enligt Ordell också måste ändras på. 

I studien har även chefer inom Folktandvården runtom i Sverige fått svara på en enkät. Där framkom att cheferna i stor utsträckning trodde på att större kliniker för med sig fler fördelar.

– Det finns en målsättning att göra klinikerna större vilket jag tror är olyckligt. Det minskar möjligheterna för chefer att finnas på en klinik och vara tillgänglig för personalen, säger Ordell. 

I framtiden får vi se ifall det kommer att ske någon form av omstrukturering inom Folktandvården.