medrek.se

Nyheter

Brist på Ambulanspersonal på Gotland i sommar

Problemet har varit att det saknas ambulanser. Nu när det väl finns en, finns ingen personal.

Problemet har varit att det saknas ambulanser. Nu när det väl finns en, finns ingen personal.

Tidigare somrar har det varit brist på ambulanser på Gotland och därmed har det funnits skäl till oro över vad som skulle hända om till exempel flera trafikolyckor sker samtidigt.

På Gotland finns det en ambulans i Visby, en i Hemse och en i Slite. Slites används bara under kontorstider.

I år blir det annorlunda. Men bara under två veckor i månadsskiftet juni–juli.

– Nu är det klart att vi har en extra ambulans under vecka 26 och 27. Vi kommer att fortsätta arbeta med att lösa resten av sommaren, säger Stefaan de Maecker (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till helagotland.se.

Sjukvården på Gotland är egentligen i behov av den extra ambulansen i sju veckor. Anledningen till att det nu bara ser ut att bli två, möjligen tre, är enkel.

– Vi har svårt att hitta personal till den extra ambulansen, säger Stefaan De Maecker.

På Falck, som tillhandahåller ambulansen, är man kritisk till Region Gotlands agerande.

– Vi fick förfrågan från Region Gotland för en vecka sedan. Det är alldeles för sent. All vår semesterplanering är redan klar, och det är mycket svårt att hitta kompetent personal som vill jobba extra mitt i sommaren, säger Cecilia Gustafsson som är områdeschef vid Falck Ambulans, till helagotland.se.

– Vi har flera gånger påpekat att en sådan här beställning måste göras i god tid, enligt vårt avtal med regionen sex månader i förväg.