medrek.se

Nyheter

Ambulanssjukvården anmäld

Tragiskt dödsfall i Gävle. Leder det till ökade insatser för att rekrytera mer personal eller inte?

En treårig pojkes liv hade kunnat räddas om Gävleborgs ambulanser hade haft rätt utrustning och personalen rätt kompetens, anser en sjuksköterska som nu har anmält landstinget.

Den 9 mars fastnade en treårig pojke på en förskola utanför Sandviken med sin hjälm i ett träd och ströps sedan av remmen till hjälmen, skriver lokaltidningen Gefle Dagblad. Personalen fick snabbt ner pojken ur trädet och han var medvetslös när han fördes till Gävle sjukhus, men avled senare.

Ambulanspersonalen ej kompetent nog?
Enligt en sjuksköterska som arbetar i Landstinget Gävleborg kunde det tragiska dödsfallet ha undvikits om ambulansen hade haft intuberingsutrustning anpassad för barn. Sjuksköterskan, som nu anmält landstinget till Socialstyrelsen, anser också att ambulanspersonalen inte är tillräckligt kompetent och skriver i sin anmälan, som tidningen tagit del av, följande:

”Kompetensprofilen hos sjuksköterskorna på Ambulanssjukvården är bland den lägsta i Sverige. De allra flesta saknar VUB (vidareutbildning) och de flesta har ingen klinisk erfarenhet från sjukhus utan rekryteras direkt från högskolan. Det finns ingen anestesiresurs i organisationen.”

Kritiken tillbakavisas 
Ambulanschefen Roger Westlund och överläkare Johnny Hillgren tillbakavisar kritiken. Roger Westlund säger till tidningen att hjärt- lungräddningen, som skedde med hjälp av mask och blåsa, fungerade som den skulle och att pojken syresattes på ett bra sätt under hela den tid som ambulanssjukvården hade ansvaret.

Pojken intuberades först när han anlände till sjukhuset och Johnny Hillgren säger till Gefle Dagblad att utifrån den tillgängliga informationen så hade utgången blivit densamma, även om pojken hade intuberats i ambulansen.