medrek.se

Nyheter

4000 stockholmare riskerar stå utan husläkare

Nästan 4000 stockholmare riskerar att snart stå utan husläkare pga stora brister på Engelbrektskliniken på Östermalm.

Nästan 4000 stockholmare riskerar att snart stå utan husläkare pga stora brister på Engelbrektskliniken på Östermalm.

En granskning visar att det finns mycket stora brister både vad gäller patientsäkerhet och ekonomisk redovisning på kliniken på Östermalm. Stängs kliniken ner riskerar nästan 4000 stockholmare att stå utan husläkare..

– Det är mycket allvarlig kritik. Det har bara hänt två gånger tidigare att vi föreslagit att avtal med husläkarmottagningar ska brytas i förtid, säger Peter Lundqvist, handläggare på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
 
Exempelvis saknas journaldokumentation för 16 procent av de patientfall som granskats. Ofta saknas även uppgifter om sjukdomshistoria, bedömning och planering för patienterna .

Engelbrektskliniken svarar att en del av besöken har varit av ”närmast social natur” och att de av misstag bokförts i kassasystemet. De ifrågasätter att brister i journaler skulle vara en fara för patientsäkerheten.

Det har även kommit fram att en icke legitimerad läkare har arbetat på mottagningen och det saknas uppgifter om att läkaren tjänstgjort under handledning.

– Icke legitimerade får endast arbeta om det är anmält till Socialstyrelsen. De måste också ha handledning och det finns ingen dokumentation om att så har skett, säger Peter Lundqvist.

Angående de misstänkta ekonomiska oegentligheterna konstateras det i revisionsrapporten att många av de besök som gjorts på Engelbrektsklinikens barnavårdscentral bokförts som läkarbesök, vilket inneburit större ekonomisk ersättning.

Revisionsrapporten som gjorts kommer nu att överlämnas till Socialstyrelsen som ytterligare kommer granska den verksamhet som bedrivits.

– Om sjukvårdsutskottet på måndag fattar beslut om att avtalet ska sägas upp gissar jag att det kommer att ta ungefär en månad innan mottagningen stängs. De patienter som är listade där kommer att kontaktas av landstinget via brev för information om hur de väljer ny husläkare, säger Peter Lundqvist.
Källa DN