medrek.se

Sjuksköterskeutbildning

Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng, vilket är tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till yrkesexamen med legitimation och ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad. Därefter har sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig inom vissa specialområden. Exempel på specialiteter inom sjukvården är, intensivvård, barnmorska, hälsovård för barn och ungdomar etc. Du kan även utbilda dig inom andra områden som astma, allergi och diabetes. Dessa utbildningar leder inte till en specialistsjuksköterskeexamen. 

Specialistutbildningen är på 1-1,5 år utöver de tre år som krävs för sjuksköterskeutbildningen. 

Utomlands studier för sjuksköterskor Även fast du studerar utomlands så har du möjligheten att få svensk legitimation. Du kan behöva komplettera med visa kurser beroende på vilken inriktning du har valt. Eftersom den svenska sjuksköterskeutbildningen följer EU:s krav kan du välja att både studera i Sverige och utomlands. För att arbeta utomlands måste du söka legitimation i det landet du arbetar i.