medrek.se

Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterska jobbar både med människor och teknik. De tekniska och avancerade maskinerna kombineras med omvårdnad av patienter.

Du behöver ha kunskaper i läran om hur man kan avbilda människans inre, de vill säga radiologi, medicin och omvårdnad om du vill jobba som röntgensjuksköterska. När en patient är tillkallad till röntgen är det en röntgensjuksköterska som har ansvaret för förberedelserna och genomförandet av undersökningen. Till exempel ska de läsa remisser från läkare så att patienten får rätt undersökning.

Röntgensjuksköterska är ensam med att genomföra undersökningar och de använder maskiner som magnetkamera, skiktröntgen och ultraljud. Du kommer även att behöva assistera läkare när behandlingar görs vid förträngda blodkärl i hjärtat.

Många kan tycka att röntgen verkar skrämmande, speciellt för barn, därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan kan få patienten att känna sig bekväm och tryggt under undersökningen. Eftersom du bara träffar patienten under en kort tid innan undersökningen, är det väldigt viktigt att du hinner få patienten att känna sig lugn. Många av patienterna kan vara skadade och vissa kan tycka att röntgen förknippas med smärta, därför är det viktigt med ett gott omhändertagande. Till skillnad från övriga en sjuksköterska, så har inte röntgensjuksköterskor mycket kontakt med en och samma patient. Däremot möter man många patienter under sin karriär.

När röntgensjuksköterskan är klar med alla förberedelser och att alla tekniska utrustningar är korrekt inställda så tar de bilder som behövs. De måste samtidigt övervaka patienten. Eftersom en röntgensjuksköterska är utbildad i strålskydd, är det deras ansvar att se till att patienten inte utsätts för mer strålning än absolut nödvändigt vid undersökningen. De ser även till att övrig personal följer de säkerhetsbestämmelser för strålskydd. Det är även ditt jobb som röntgensjuksköterska att bedöma om bilder är bra nog innan de överlämnas till en läkare.

Eftersom de tekniska områdena utvecklas så är det väldigt viktigt att man håller sig uppdaterad. Som röntgensjuksköterska måste du ständigt bygga nya kunskaper inom tekniken på sjukhusen. Det är en fördel att du har ett intresse för teknik och fysik.

Arbetsplatser är bland annat på sjukhus, privata kliniker och vårdcentraler. Röntgensjuksköterskans arbetstider varierar och det kan bli pass både mitt på dagen eller på natten. Vanliga kontorstider är vanligast på vårdscentraler.
 

Röntgensjuksköterskors framtid

Just nu råder det brist på röntgensjuksköterskor i Sverige vilken kommer generera låg konkurrens till jobb. Ju med bristen så sitter de på ett bra förhandlingsläge när det kommer till lönen.

Medrek publicerar dagligen lediga röntgensjuksköterskejobb från hela Sverige. Även Danmark och Norge har brist på denna yrkesgrupp och för er som vill pröva arbetslivet utomlands finns det flera lediga tjänster ute.

Röntgensjuksköterskejobb Danmark
Röntgensjuksköterskejobb Norge