medrek.se

Läkarutbildning

Läkarutbildning är 11 terminer lång (5,5 år) och innehåller såväl medicinstudier, praktik och AT-tjänstgöring. Efter allmäntjänstgöringen kan man välja mellan 56 olika läkarspecialiteter. Detta innebär att den totala studietiden för läkare är 11-12 år.

 

Antal utbildningsplatser

Antalet utbildningsplatser för läkare i Sverige är cirka 1 300 per år och konkurrensen är följaktligen mycket stor. Betyg för att komma in är 20 eller 2.0 på högskoleprovet. Några universitet har börjat med alternativa urvalsmetoder med anledning av det höga trycket på läkarutbildningen.
 

Läkarutbildningens består av tre steg

Steg 1 - grundutbildning
Den grundläggande läkarutbildningen omfattar 5 1/2 års studier på heltid.

Steg 2 - AT
Allmäntjänstgöringen är normalt 18-21 månader långt och dess syfte är att komplettera den grundläggande läkarutbildningen med praktisk erfarenhet. Efter avklarad AT-tjänstgöring blir man legitimerad läkare.

Steg 3 - ST
Efter avslutad allmäntjänstgöring är det möjligt att uppnå specialistkompetens genom att genomgå en specialiseringstjänstgöring under minst fem år. Kravet för att påbörja specialisttjänstgöring är att man efter avklarad läkarutbildning och AT har fått sin läkarlegitimation.


Nedanstående städer erbjuder läkarutbildning i Sverige:

  • Lund
  • Göteborg
  • Linköping
  • Umeå
  • Uppsala
  • Solna (Stockholm)
  • Örebro


För att kunna ansöka till läkarutbildningen behöver du minst godkänt i ämnena biologi B, kemi B, fysik B samt matematik D. Det är väldig stor konkurrens till läkarutbildningarna i Sverige och du behöver ha antingen 20 i genomsnittligt betyg eller 2.0 på högskoleprovet. Eftersom antagningspoängen i Sverige är så höga, så vänder sig många svenskar utomlands. Läs mer om läkarutbildningar utomlands här.

Klicka här om du vill veta mer om hur det är att vara läkare.