medrek.se

Ansöka om Norsk legitimation

För att jobba i Norge krävs norsk legitimation "autorisasjon". Vi rekommenderar att söka detta i god tid innan din planerade flytt till Norge. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och alla efterfrågade kopior vara bifogade. Det är viktigt att allt blir rätt från början när du fyller i ansökan, processen kan nämligen ta upp till tre månader innan du får legitimationen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och utan tveksamheter för att undvika ytterligare fördröjning. Använd den informationen som står på ditt pass. Har du annorlunda information på betyg eller intyg jämfört med det som står på passet, måste du kunna bevisa din identitet genom personbevis. Personbevis får du hos skatteverket. 

Så här gör du
När du ansöker om norsk legitimation betalar du ansökningsavgiften i förväg. Kvittot/betalningsbekräftelsen bifogas sedan tillsammans med ansökan. Övrigt som ska bifogas finner du nedan. Läs mer om hur du ansöker om norsk legitimation här: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens .

Bilagor

 • Passkopia för att du ska kunna legitimera dig. Kvalitén måste vara bra på kopiorna för att de ska bli godkända
 • Svenskt/danskt/finskt legitimationsbevis
 • Kvitto/betalningsbekräftelse
 • Certificate of Current Professional Status (CCPS)
  - Sedan juli 2014 behövs ett intyg från Socialstyrelsen som styrker att din legitimation fortfarande är giltlig. Du kan dock välja att inte befoga ett CCPS, då kommer du bli kontaktad för att komplettera dina handlingar. Du bör då maila tillbaka SAK direkt och bekräfta att din legitimation är giltlig.
 • Examensbevis från utbildning
  - Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAFH, är en statlig myndighet som handlägger alla ansökningar om legitimationer och licenser för personal inom vården. De har inga möjligheter att via andra myndigheter i andra länder samköra register för att kontrollera äkthet av ansökningar och pass, legitimationsbevis etc. Därför måste alla dina kopior vara stämplade på alla sidor där det finns text eller bild. Ta med dina original och kopior till någon av de fyra institutioner eller statliga myndigheter som är godkända och accepterade av den norska myndigheten SAFH.



Följande myndigheter är godkända:

 • Polis
 • Notarius Publicus
 • Advokat
 • Arbetsförmedlingen



Skattekortsansökan accepteras endast av polis eller notarius publicus. Kraven från norska myndigheter är att alla dokument är stämplade och vidimerade. Kravet är även att stämpeln måste visa vilket verk, myndighet eller advokat som stämplar och vidimerar. Alla dina dokument måste vara stämplade på alla sidor. 

Dokumentet granskas noga av SAFH. Om något är fel begär myndigheten in komplettering. När du skickat tillbaka ändringen behandlas ansökan som en ny. Just därför är det viktigt att det blir rätt från början. Om din ansökan blir fördröjd är det risk att du inte hinner få din legitimation i tid till det planerade arbetet du sökt. 

En ifylld och underskriven ansökan, samt alla bilagor och samtliga dokument stämplade enligt ovan skickas till: 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep 0031 OSLO