medrek.se

Lönestatistik

Sjuksköterska

Genomsnittlig lön för en sjuksköterska utan ytterligare utbildning eller specialisering ligger på 367 000 kr per år.

Sjuksköterska med specialisering

Den genomsnittliga lönen för en specialistsjuksköterska är cirka 391 200 kr per år. Detta inkluderar alla typer av specialistsjuksköterskor.

Hälsopedagog

Lönen för hälsopedagoger är i genomsnitt på 309 600 kr per år.

Läkare inom kommun och landsting

En läkare anställd av kommun och landstingsverksamhet tjänar i genomsnitt 660 000 kr per år.

Läkare, privata företag

Den genomsnittliga lönen för en läkare inom privata hälsovårds- och socialtjänster är på 702 000 kr per år. Det här är den genomsnittliga siffran för alla medicinska yrken oavsett specialisering, och lönen kan variera kraftigt.

Medicinsk sekreterare

Lönen hos en medicinsksekreterare ligger i genomsnitt på 306 000 kr per år.
 

 

Psykolog, offentligverksamhet

En psykolog anställd i kommun eller landstingsverksamhet tjänar en genomsnittliglön på 390 000 kr per år. Lönen för en psykolog kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom tjänstgöringstid, formella kvalifikationer och arbetsuppgifter.

Socionom

Den genomsnittliga lönen för sociala pedagoger och socialarbetare är 370 800 kr per år.

Tandläkare, offentligt anställd

En statligt anställd tandläkare har en genomsnittlig lön på 440 400 kr per år.

Tandläkare, privata sektorn

En tandläkare anställd inom privata sektorn tjänar en genomsnittlig lön på 669 600 kr per år.

Apotekare, receptarie

Genomsnittlig lön för receptarie är 344 400 kr per år.

Samtliga uppgifter kommer från Statistiska Centralbyrån och är genomsnittslöner. Lönerna kan variera beroende på utbildning, erfarenhet och geografisk placering. http://scb.se/lonedatabasen/