medrek.se

Ansökan som leder till jobbintervju

En bra jobbansökan är mycket viktig om du vill få jobbet du söker. Lyckas du här kan du ha chansen att komma på en jobbintervju. Ta därför tid på dig, tänk noga över vad du vill få sagt i din ansökan och på vilket sätt det kan hjälpa dig att få jobbet. En välskriven ansökan är en bra start som väsentligt kan öka dina chanser att få komma på intervju. 

Det är vanligt att arbetsgivaren har många jobbansökningar att ta ställning till och då börjar med att snabbt titta igenom de inkomna ansökningarna för att göra en första utgallring. För att klara denna första sållning finns det några saker som är viktiga att tänka på. 
 

Sök rätt jobb

Titta ut några få tjänster som verkligen passar din kompetens och skriv bra jobbansökningar till dem. Undvik att skicka iväg mängder av standardiserade ansökningar till diverse tjänster och hoppas att få napp någonstans, sådant genomskådas nästan alltid av arbetsgivaren.
 

Skriv kort och koncist

Det är viktigt att arbetsgivaren snabbt kan få en översiktlig bild av dig och varför just du passar för jobbet.
 

Var noga med språket

Oavsett vad det är för tjänst du söker är det alltid viktigt att din ansökan är språkligt korrekt. En ansökan som innehåller stavfel och grammatiska felaktigheter sållas så gott som alltid bort direkt av arbetsgivare.
 

Gör research om arbetsplatsen

Sätt dig in i arbetsplatsens verksamhet, historia, utveckling, policy i olika frågor, vilka problem som ser ut att behöva lösas den närmaste tiden m.m. Ju mer du vet om arbetsplatsen du vill jobba på desto bättre. Det visar att du är engagerad och driftig. Dessutom hjälper det dig att få en uppfattning om på vilket sätt din kompetens skulle kunna bidra och huruvida det är en arbetsplats du kan komma att trivas på. Att konkret kunna visa för arbetsgivaren vad du kan bidra med imponerar vanligen.
 

Var framtidsorienterad

Ett vanligt misstag är att fokusera alltför mycket på vad man gjort tidigare. Dina tidigare erfarenheter är visserligen väsentliga och ska redovisas i ansökan, men det viktigaste för arbetsgivaren är inte vad du gjort tidigare utan på vilket sätt du kan komma att bidra i framtiden. Lägg därför tyngdpunkten i din ansökan på vilken nytta arbetsgivaren kan komma att ha av dig om du blir anställd. När du beskriver dina tidigare erfarenheter så knyt an till hur de kan hjälpa dig i ditt framtida jobb.
 

Be slutligen någon annan att läsa igenom din ansökan

Det är alltid bra att låta någon annan komma med synpunkter på det du skrivit. Ofta kan andra se sådant du själv har missat eller kan förbättra, och hittar de inget att anmärka på så kan du känna dig lite säkrare på att din ansökan verkligen är så bra som du tror. Extra bra är det om du vet någon som jobbar med rekrytering som du kan fråga.