medrek.se

Framtidsyrken inom vården

En rapport från Sveriges Akademikers Centralorganisation visar att det kommer råda brist på flera yrken inom vården. Enligt deras marknadsanalys ser bristen ut att bli kännbar redan år 2015. Framtidsyrken finns inom vården och stora problem kan uppstå om inte intresset stiger. 

Flera rapporter visar att det kommer saknas ca 250 000 gymnasie- och högskoleutbildade inom hälso- och sjukvården och vård och omsorg år 2020. Intresset är emellertid lågt för gymnasieskolornas omvårdnadsprogram och antal sökanden har minskat de senaste tio åren. Samtidigt kommer det stora pensionsavgångar bland vårdpersonalen i framtiden. 

Läkare och tandläkare står inför stora pensionsavgångar samtidigt som efterfrågan väntas öka. Antalet examinerade kommer dessutom understiga pensionsavgångarna. Denna trend gör att antalet tandläkare kan halveras fram till år 2020. 
 

Brist på läkare och sjuksköterskor

Tillgången på läkare bedöms minska. Ett av de större problemen är att antalet specialistutbildade läkare väntas bli lågt de kommande tio åren. Trots att tillgången har ökat kraftigt mellan 1995 och 2007 inom psykiatri, kardiologi och allmänmedicin, kommer det bli brist på dessa specialister i framtiden. 

Idag finns det gott om sjuksköterskor och pensionsavgångarna kommer vara ungefär lika stora som antalet nyexaminerade. Trots en ökad tillgång på sjuksköterskor så kommer det vara en stor brist på sjuksköterskor i framtiden. Det kommer att förvärras eftersom behovet av sjuksköterskor inom äldreomsorgen växer. Det blir svårt att fylla den kvot som behövs. År 2020 beräknas antalet sjuksköterskor ha ökat till närmare 120 000. Behovet av sjuksköterskor bedöms dock vara drygt 150 000. 

Flera landsting har problem att rekrytera läkare med specialistkompetens inom röntgen, patologi och neurologi. De har även problem att rekrytera röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom operation, psykiatri och intensivvård. Genom eventuella personalbrister kommer landstingen och privata aktörer behöva öka lönerna för att locka till sig arbetskraft. Detta kommer leda till att yrket blir mer attraktivt och därför ses de som framtidsyrken. 
 

Flera receptarier behövs

Saco:s rapport om framtidsyrken visar att det kommer råda brist på receptarier 2016. Även inom detta yrke stundar stora pensionsavgångar, samtidigt som intresset för yrket har minskat. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och fler behöver rådgivning och många äldre använder många mediciner. Efterfrågan för receptarier kommer vara stort de kommande åren.

Arbetsmarknaden för apotekare kommer ha en bra balans. Ganska få apotekare går i pension de kommande åren. Men bristen på receptarier kan öka efterfrågan för apotekare. Det är en väldigt oklar prognos när det gäller apotekare eftersom de har en bred arbetsmarknad. 
 

Framtidsyrken inom vården

Viktigt med ett bra skrivet CV

Det första intrycket arbetsgivaren får av dig är oftast från det CV du skrivit. Därför är det väldigt viktigt att innehållet blir så bra som möjligt. Släng inte ihop ett CV på ett bara par minuter, utan ta god tid för det. Det är viktigt att du tar med det som är relevant för yrket du söker. Ditt CV ska inte heller vara för långt. Mata inte in information som utfyllnad, utan allt ska ha relevans. Läs mer om hur du skriver ett CV