medrek.se

Facklig information

Läkarförbundet
Sveriges läkarförbund bildades 1903 och har 35 500 medlemmar. 95% av den svenska läkarkåren är medlemmar i förbundet. Läkarförbundet är läkarnas fackliga och professionella organisation. Uppgifterna är att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.
www.slf.se
www.lakartidningen.se

SYLF
Sylf ­ Sveriges Yngre Läkares Förening organiserar AT- och ST-läkare.
www.sylf.se 

Vårdförbundet
Har tre medlemsgrupper; sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.
www.vardforbundet.se 

Kommunal
Kommunal är Sveriges största fackförbund med 590 000 medlemmar. Förbundet bildades år 1910 och hade då 593 medlemmar, alla män, i 13 avdelningar. Nu är 81 procent av medlemmarna kvinnor. 
Kommunal organiserar bland annat drygt 88 000 undersköterskor och drygt 100 000 vårdbiträden.
www.kommunal.se

SKTF Läkarsekreterare
SKTF vill lyfta fram administrationen i vården som en viktig del för att hela vårdkedjan ska fungera.
www.sktf.se

Psykologförbundet
Sveriges psykologförbund bildades 1955 och har i dag ca 8 000 medlemmar. 
www.psykologforbundet.se