medrek.se

Anställningsintervju

Anställningsintervjun har ofta stor betydelse för om du får jobbet eller inte. Dina personliga egenskaper och ditt uppträdande under jobbintervjun kan vara direkt avgörande för om arbetsgivaren kommer att vilja anställa dig. Det är därför viktigt att du kommer till jobbintervjun väl förberedd. 
 

Förberedelser

Repetera de kunskaper du tillägnade dig om företaget i researchen inför din ansökan. Gå igenom platsannonsen och din ansökan en gång till. Fundera också över vad du tror att arbetsgivaren vill ha ut av intervjun, vilken som är den viktigaste kompetensen för tjänsten etc.

Tänk igenom hur du ska svara på ett antal vanliga intervjufrågor. 

Vanliga frågor är till exempel:

 • Kan du berätta lite om dig själv?
 • Varför sökte du det här jobbet?
 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina svagheter och vad gör du för att förbättra dem?
 • Hur hanterar du stress?
 • Kan du beskriva ditt senaste arbete och hur du trivdes där?
 • Varför slutade du på ditt senaste jobb?
 • Varför ska vi anställa just dig?

Tänk ut ett antal frågor du kan ställa till arbetsgivaren. Genom att ställa frågor under intervjun kan du få reda på mer om arbetsgivaren och tjänsten och samtidigt visar du på intresse och engagemang. 

Exempel på frågor som kan vara lämpliga att ställa:

 • Hur ser en normal arbetsvecka ut för den här tjänsten?
 • Vilket ansvar och vilka befogenheter innebär tjänsten?
 • Vilka utvecklingsmöjligheter finns det i arbetet?
 • Vad bör jag känna till om företaget?

Att låta någon du känner provintervjua dig kan vara bra om du känner dig osäker inför intervjun.

Tänk på att klä dig rätt. Vilken klädsel som är lämplig beror till viss del på vilken tjänst du söker. Ta på dig något som du tror ger ett bra intryck och som du samtidigt känner dig bekväm i. 
 

Under jobbintervjun

Tacka gärna ja till kaffe, te eller vatten, det ger en första kontakt och du får också tillfälle att ta små drickpauser under jobbintervjun.

Har du förberett dig ordentligt gäller det bara att försöka slappna av och tänka på att ge ett öppet, ärligt och positivt intryck. 

Tänk på kroppsspråket. Sitt rak i ryggen, sök ögonkontakt och undvik att flacka med blicken. 

Försök känna av vad intervjuaren är ute efter för information och anpassa dina svar efter detta. Generellt är arbetsgivaren mest intresserad av dina yrkesmässiga meriter. Svara därför relativt kortfattat på frågor som rör dina fritidsintressen, familjeförhållanden och dylikt och lägg istället tyngdpunkten på sådant som är relevant för tjänsten. 

Vänta gärna en stund innan du börjar ställa frågor. Då har du tid att känna av vad som är viktigt för intervjuaren och kan lättare ställa de rätta frågorna. Lönefrågan bör du låta arbetsgivaren ta upp, vanligen tas detta upp sist i intervjun. 

Innan du lämnar intervjun bör du höra dig för om vad som händer i nästa steg av rekryteringsprocessen. 

Avsluta med att tacka intervjuaren för en trevlig intervju.
 

Efter intervjun

Tänk igenom hur intervjun avlöpte. Vad gick bra, och vad kan du göra bättre till nästa gång?

Om du inte får jobbet kan det vara bra att kontakta arbetsgivaren och fråga vad det var som fällde avgörandet. Svaret du får kan kanske hjälpa dig i framtida intervjuer. 
 

Saker att reflektera över efter intervjun:

 • Vad kunde jag göra bättre?
 • Fick jag all information jag behövde?
 • Började intervjun bra?
 • Missade jag några frågor att ställa?
 • Vilka punkter skulle jag kunna ta upp för att öka mina chanser till jobbet?
 • Hur svarade jag arbetsgivarens frågor? Fick personen svar på sina frågor?
 • Visade jag intresse för tjänsten och företaget?
 • Kunde du besvara alla frågor med korrekta svar?
 • Vad du tillräckligt påläst inför intervjun?