medrek.se

Apotekare

Apotekare är läkemedelsexperter och har kunskaper om de molekyler som läkemedlet är uppbyggd av. Marknaden är bred för apotekare och det är inte bara på apotek som är arbetsplatser för dem. Det finns många områden som behöver den kunskapen de sitter på.

Apotekare har breda kunskaper inom medicin och läkemedel. De har kunskaper från vad läkemedlet innehåller, hur det tillverkas, hur det påverkar kroppen, till hur man på ett säkert sätt ska hantera dem. Den breda kunskapen apotekare sitter på gör inte bara finns tjänster inom apotek, utan man kan arbeta inom läkemedelsindustrin, myndigheter och sjukhus, liksom inom landsting och universitet.

Det flesta apotekare jobbar inom läkemedelsindustrin. Det finns varierande yrkesroller inom läkemedelsindustrin och det kan vara roller som forskare på utvecklings- och forskningsavdelningar eller ansvarig för tillverkning. Sedan finns det även roller inom försäljning och marknadsföring.

De som är anställda på apotek arbetar med kvalificerad utbildning av sjukvårds- och apotekspersonal. Det finns ett stort behov av vidareutbildning inom läkemedelsområdet eftersom utvecklingen går snabbt. Eftersom apotekare är experter inom läkemedel så ingår det i jobbet att arbeta med rådgivning och att kunder ska få information om användning av läkemedel. De har övergripande ansvar att rätt information kommer till rätt person.

De som arbetar inom sjukhus skiljer sig från arbetet på apotek. Apotekare som jobbar på sjukhus har vanligtvis arbetsuppgifter som att vara ansvarig för läkemedelsförsörjningen. De kan vara till exempel att informera övrig personal om sjukhuset har fått in nya läkemedel och hur man använder dem. Tillsammans med en receptarie och farmaceut ansvarar man för distributionen av läkemedel från apotek. Andra uppgifter kan vara att tillverka vissa sterila läkemedel och cancerläkemedel för sjukhusets behov.

På sjukhus har apotekare fått en ny roll tillsammans med läkare. De optimerar patienters läkemedelsbehandling och apotekarens roll är att se till så att patienten inte får flera läkemedel utskrivna än nödvändigt. Det kan bli så att läkemedel kombineras på ett negativt sätt och att de inte får den effekten läkemedlet ska ge. Därför har apotekaren en viktig roll för läkare och patienter.

Apotekare på myndigheter har arbetsuppgifter att granska och kontrollera arbetet inom apotek och läkemedelsindustrin. Arbetsgivare då är framför allt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och läkemedelsverket.
 

Framtiden för apotekare

Behovet av apotekare har ökat under de senaste åren. Efter att monopolet avskaffades har flera tjänster för apotekare kommit på arbetsmarknaden. Numera måste apotek ha minst en apotekare anställd vilket har bidragit till det ökade behovet. För dig som letar efter apotekarjobb så publicerar Medrek nya lediga tjänster varje dag. Du kan även bevaka jobb, så du får lediga tjänster i den regionen du bor i direkt till din email adress.